punkty wsparcia ekonomii społecznej w wojewodztwie lubelskim
 • poznać od podstaw jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej
 • dowiedzieć się czym jest przedsiębiorczość społeczna
 • dowiedzieć się jak od podstaw założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną
 • dowiedzieć się jak nawiązać dobrą współpracę pomiędzy samorządem biznesem i organizacjami z trzeciego sektora
 • zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania środków z UE na prowadzenie działalności.
 • poznać najważniejsze źródła finansowania działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej
 • zapoznać się z tematyką rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnej.
 • poznać dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej
 • wziąć udział w konkursie na logo i hasło promujące ekonomię społeczną i wygrać notebooka
 • wygrać laptop dla swojej organizacji w konkursie na najbardziej aktywną organizację
 • pracownikiem/ współpracownikiem (np. wolontariuszem):
  • podmiotu ekonomii społecznej (ES) tj. spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, zakładu aktywności zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centrum Integracji Społecznej
  • organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia)
  oraz
 • instytucja, w której pracujesz posiada jednostkę organizacyjną na terenie gmin: Annopol lub Dęblin Miasto lub Janowiec lub Józefów nad Wisłą lub Kazimierz Dolny lub Łaziska lub Puławy lub Puławy Miasto lub Wilków

Zgłoś się do nas i skorzystaj z kompleksowych bezpłatnych szkoleń i doradztwa obejmujących wykłady, warsztaty, szkolenia indywidualne i grupowe (w jednym z atrakcyjnych miejsc regionu!!)

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin projektu dostępne są tutaj.Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, Biuro Projektu w Lublinie realizuje projekt:
„Punkty wsparcia ekonomii społecznej w województwie lubelskim”
w ramach Priorytetu VII: „Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.2: „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Podziałanie 7.2.2: „Wsparcie ekonomii społecznej".

Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego